Have a question?
Name
Email
Phone
Message
Delete file
Are you sure you want to delete this file?
Message sent Close

Privacy Policy

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n ja EU tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Studego Oy, 3126212-6
Calle Matias Lara “Larita” 29
29640 Fuengirola
050 5345203
info@studego.com

Rekisteriasioita hoitava henkilö / tietosuojavastaava

Studego Oy / Rebekka Kinnunen
050 5345203
rebekka.kinnunen@studego.com

Rekisterin nimi

Studegon asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakasrekisterin ylläpitämiseen sekä asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Lisäksi henkilötietoja käytetään käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon, hoitoon sekä kehittämiseen. Tietoja voidaan käyttää Studegon toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Studegon omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Studego saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Studegon asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin sisältö koostuu henkilötiedoista ja yritystiedoista sekä palvelun käyttäjien itse tallentamista yhteystiedoista ja mahdollisista muista tiedoista. Henkilö- ja yritystiedoista tallennetaan rekisteriin: yrityksen nimi, y-tunnus, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Lisäksi rekisteriin tallennetaan Studegon tilin edellyttämät rekisteröitymistiedot (kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus).

Lisäksi rekisteriin tallennetaan tiedot käyttäjän tilauksista tai myydyistä palveluista. Rekisteriin voidaan tallentaa myös luvat ja suostumukset (kuten suoramarkkinointisuostumus), käytettyä laitetta tai yhteyttä koskevat tiedot (kuten selaintiedot, IP-osoite), palvelun käytöstä kerätyt muut tiedot, kuten sijaintitieto, tiedot näytetyistä mainoksista ja mainosten klikkaamisesta, palveluiden ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot sekä evästetiedot.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi. Tietoja päivitetään ja niiden ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Tarkastuksen yhteydessä kaikki tarpeettomat tai vanhentuneet tiedot poistetaan. Säilytämme Studegon käyttäjätiliin liittyviä tietoja kolmen vuoden ajan viimeisimmästä kirjautumisesta. Ennen kuin suljemme käyttäjätilin, olemme sinuun yhteydessä. Mikäli et yhteydenotostamme huolimatta kirjaudu käyttäjätilillesi, suljemme käyttäjätilin ja minimoimme käsittelemämme tiedot. Tämän jälkeen käsittelemme tietoja markkinointiin, reklamaatioiden tai väärinkäytösten selvittämiseen sekä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen. Voimassa oleva lainsäädäntö voi velvoittaa säilyttämään henkilötietoja myös käsittelyn tarkoituksen päättymisen jälkeen. Tällaisissa tilanteissa säilytyksessä noudatetaan soveltuvassa lainsäädännössä määriteltäviä säilytysaikoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään palveluun rekisteröityessä tai käyttäessä. Lisäksi keräämme henkilötietoja henkilöltä, joka on tilannut uutiskirjeen tai antanut suostumuksen henkilötietojen keräämiseen esimerkiksi arvonnan, kilpailun, asiakaskyselyn, palautteen annon tai tilaisuuden kautta. Asiakassuhteeseen liittyviä tietoja voi kertyä myös rekisterinpitäjän omassa toiminnassa. Rekisterinpitäjä saattaa yhdistää tai täydentää tietoja julkisista rekistereistä lain sallimissa rajoissa. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle. Voit tyhjentää evästeet selainohjelmasi asetuksista. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan nollaa aiemman profiilin.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.